BADANIA LABORATORYJNE

Nowe laboratorium akredytowane

 

Pragniemy poinformować Państwa, iż w styczniu 2015 r. firma VKRAFT dostała akredytację Głównego Urzędu Miar, w związku z czym możemy za pośrednictwem firmy VKRAFT zaproponować dodatkową usługę wzorcowania przekładników.

Laboratorium wyposażone jest w profesjonalne urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

Firma VKRAFT uważana jest za dobrego partnera ze względu na nowoczesne rozwiązania i wysoką wiedzę techniczną.

 

Zakres działań laboratorium pomiarowego

  • Legalizacja przyrządów pomiarowych – przekładniki prądowe do 1kV (1, 2-zakresowe), przekładniki prądowe od 1kV do 30kV (1, 2, 3, 4-zakresowe), przekładniki napięciowe do 30kV (1, 2, 3-zakresowe)
  • Ocena zgodności przyrządów pomiarowych (zakresie dyrektywy 90/384/EEC oraz 2004/22/EC)
  • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych (objętych akredytacją PCA; nie objętych akredytacją)
  • Ekspertyzy przyrządów pomiarowych
  • Nadzór metrologiczny

 

Badania typu przekładników podczas zatwierdzenia typu obejmują:

  • Analizę dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badania typu;
  • Oględziny zewnętrzne;
  • Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji;
  • Sprawdzenie dokładności.

 

Normy i inne warunki techniczne

Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN 61869 /1,2,3/ (poprzednio PN‑EN 60044 /1,2,3/).

Aparatura do przeprowadzania badań otrzymała akredytację Głównego Urzędu Miar.

Przekładnik wzorcowy został przebadany i uzyskał aprobatę przekładnika wzorcowego.