MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Firma BREK-ELEKTRYK oferuje w ramach kompleksowej usługi modernizację obiektów przemysłowych – zarówno budynków, pomieszczeń jak i rozdzielnic, transformatorów i instalacji elektrycznych.

Przykładowe zrealizowane inwestycje

 

Modernizacje stacji PZO w zakładach produkcyjnych

 

  • Prace przy modernizacji budynku PZO – prace budowlane

 

Budynek SN/nN 15kV/0.42kV przed modernizacją.

 

Budynek SN/nN 15kV/0.42kV po modernizacji.

W tym konkretnym przypadku klient poprosił o wykonanie dodatkowo:

– elewacji budynku,

– daszków osłonowych na rurociągi technologiczne,

– wymianę schodów,

– zadaszenia nad drzwiami do pomieszczeń SN i nN,

– odnowienia rampy do pomieszczeń 3 szt. transformatorów SN,

– odnowienia pokrycia dachowego.

 

  • Prace przy modernizacji budynku PZO – prace elektryczne

W stacji budynku w roku 2016 wystąpiła awaria i pożar w pomieszczeniach nN. Po przywróceniu zasilania wykonaliśmy modernizację rozdzielnicy RGnN wraz z całością infrastruktury zasilania.

Rozdzielnica i pomieszczenie rozdzielnicy nN 0.42kV przed modernizacją

 

Rozdzielnica i pomieszczenie rozdzielnicy nN 0.42kV po modernizacji.

 

Rozdzielnice obiektowe i pomieszczenie rozdzielnicy nN 0.42kV przed modernizacją.

 

Rozdzielnice obiektowe i pomieszczenie rozdzielnicy nN 0.42kV po modernizacji.

 

 

Remont komór transformatorowych z wymianą transformatorów SN przed modernizacją.

 

  Remont komór transformatorowych z wymianą transformatorów SN po modernizacji.

 

  • Wymiana stacji PZO i zwiększenie mocy z 1600kVA na 2x2000kVA SN/nN 15kV/0.42kV

Zakład posiadał stację PZO której nie można było rozbudować uwzględniając potrzeby Inwestora.  Stację zdemontowaliśmy a następnie został wybudowany mowy budynek PZO  pod potrzeby zakładu.

 

Stacja PZO przed modernizacją z transformatorem 1600kVA.

Demontaż urządzeń stacji PZO.

 

 

 

Demontaż samej stacji PZO.

 

Budowa nowej stacji PZO.

 

Montaż wyposażenia stacji.

 

 

Stacja po modernizacji