WYKONYWANE INSTALACJE

Przykłady wykonywanych instalacji

1.Instalacja odgromowa budynku (połączenia skręcane)

 

Bednarka połączona z starą instalacją. Tak samo jest w łączeniu jej ze sobą. Łączenie jest zabezpieczone ocynkiem w sprayu i na koniec owinięte taśmą samo-wulkanizującą dla lepszej ochrony przed korozją.

 

 

2.Instalacja odgromowa budynku (połączenia spawane)

 

Połączenia spawane są zabezpieczone ocynkiem w sprayu i dodatkowo owinięte taśmą samo-wulkanizującą.

 

3.Instalacja odgromowa budynku (łączenie bednarki otokowej z szpilkami uziemiającymi)

 

 Bednarka otacza budynek, a dla lepszego uziemienia w grunt zabite są szpilki uziemiające.Złącze jest ocynkowane i zostanie owinięte taśmą samo-wulkanizującą.

 

 

4.Instalacja odgromowa budynku (złącza kontrolne do pomiarów i badań stanu instalacji)

 

Bednarka łączona jest z drutem odgromowym (idącym z dachu budynku) w puszkach zwanych złączami kontrolnymi. Złącza te służą do pomiarów instalacji, a późniejsze wyniki są potrzebne dla firm ubezpieczeniowych. Puszki można kupić w kolorze elewacji.

 

 

5.Instalacje w trasach kablowych

 

 

Przygotowana instalacja pod sufitem podwieszanym. Na korytach siatkowych montuje się zejścia instalacji:

– siłowych, oświetleniowych, zasilających – 1 trasa,

– słaboprądowych (komputery, alarmy, czujniki itp.) – 2 trasa,

– instalacje rezerwowe (na przyszłość) – 3 trasa.

 

 

Instalacje pożarowe wprowadzone do rozdzielnicy p/poż.

 

 

Linie kablowe wokół budynku z bednarką i w rurach arot, np. zasilające lampy.

 

 

Na rurkach RL, w których przebiegają instalacje elektryczne, należy wykonać opisy informujące serwisantów i konserwatorów, jakie kable i w której rurce zostały zainstalowane.

 

 

Uziemienia PE na trasach kablowych.

 

 

Uziemieniach PE na trasach kablowych.

 

 

Uziemienia na drzwiach i konstrukcjach ruchomych.

 

 

 

 

Instalacje uziemiające na urządzeniach.

 

 

Uziemienia w pomieszczeniach i złącza ekwipotencjalne.

 

 

 

Uziemienia pomieszczeń.

 

 

Trasy w serwerowni, mocowania na taśmach rzepy, wygoda w dokładaniu instalacji.

 

 

Trasy kablowe w pomieszczeniach.

 

Instalacje w pomieszczeniach produkcyjnych.

 

Wyłączniki hermetyczne ELEKTROPLAST wraz z opisami.

 

 

xxxxxxx

 

Układanie przewodów i podłączenia rozdzielnic nN.

 

 

6.Tablice informacyjne

 

W obiektach przemysłowych ze względów bezpieczeństwa powinny być umieszczone tablice informacyjne, aluminiowe, tłoczone. W razie pożaru, zalania, itp. informują osoby uczestniczące w akcji, co i gdzie się znajduje.

 

7.Sprzęt BHP i części zapasowe

 

 W pomieszczeniach powinny zostać umieszczone sprzęty BHP do obsługi urządzeń energetycznych, a także główne części zapasowe do rozdzielnic, by uniknąć konieczności oczekiwania na ich dostawy. W zapasie główny wyłącznik, wkładki topikowe, itp.

 

Sprzęt gaśniczy i instrukcje pożarowe

 

 

Klucze do rozdzielnic. Klucze do prac serwisowych na rozdzielnicy z blokadami uniemożliwiającymi załączenie linii w trakcie prac przy rozdzielnic

 

 

 

Klucze do pomieszczeń z książką wydań.

 

8.Oznakowania bezpieczeństwa w miejscach pracy ludzi

  

Oznakowanie stopni schodów.

 

Oznakowanie filarów.

 

Oznakowanie filarów i wejść do pomieszczeń taśmami antypoślizgowymi, wydzielenie miejsc komunikacji i składowania rzeczy na paletach.

 

 

Oznakowanie zabudów komunikacyjnych i szyb taśmami fluorescencyjnymi.

 

Oznakowanie blaszanych kołnierzy przy krawędzi podłogi żywicznej.

 

Zakończenie podłóg żywicznych na ścianach oraz obróbka elementów sanitarnych i elektrycznych.

 

Zakończenie podłóg żywicznych przy filarach wsporczych.

Nacięcia dylatacyjne na podłogach żywicznych przemysłowych zapobiegające pękaniu powierzchni oraz obróbka dylatacyjna rur, opasek.