SYSTEMY AUTOMATYKI

Rozdzielnice i szafy sterownicze

Przedstawiamy własne przykłady wykonania rozdzielnic z układami automatyki, dostosowane do wymagań odbiorcy. Prefabrykacje wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 61439-1/2 z 2014r. ( → jako aktualnym standardem dla rozdzielnic zasilających i sterowniczych, który zastąpił normę EN IEC 60439-1 z 1985r.). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji takich rozdzielnic oraz ich montażu i uruchamianiu. Realizujemy projekty dla branży przemysłowej i usługowej. Są to najczęściej wykonywane przez nas realizacje, które wspomagają procesy technologiczne, umożliwiają wizualizacje  i sterują liniami produkcyjnymi naszych klientów.

  • Rozdzielnice sterująco – wykonawcze

Rozdzielnice sterujące bezpośrednio procesami w liniach produkcyjnych lub danymi urządzeniami. Wyposażone są w sterowniki, przekaźniki, zasilacze i stanowią autonomiczne jednostki do sterowania zadanym procesem lub urządzeniem w procesie produkcji.

  • Rozdzielnice z napędami ( wyposażone w softstarty / falowniki )

Rozdzielnice dedykowane bezpośrednio do napędów silnikowych i urządzeń, które wykorzystują i wymagają regulacji obrotó

w. Wykonujemy układy z softastartami (z lub bez by-passu). Rozdzielnice tego typu posiadają moduł zasilania potrzeb własnych, rozdziału energii, sterowania oraz sam softstart lub falownik.

  • Rozdzielnice z układem SZR (z opcją trybu ręcznego)

Rozdzielnice realizujące zasilanie rezerwowe z dostępnych innych źródeł. Rezerwowymi źródłami zasilania mogą być rezerwowe lin

ie zasilania z sieci, agregaty prądotwórcze, systemy UPS.

Prefabrykację rozdzielnic wykonujemy we własnej montowni/warsztacie zlokalizowanym w siedzibie naszej firmy. Dzięki temu Klient ma możliwość bezpośredniego uczestniczenia w pewnych etapach produkcji, jej weryfikacji, a nawet  dokonywania koniecznych zmian, które mogą mieć wpływ na realizację montażu i uruchomienia.

Dodatkowe możliwości dla klienta:

  • Możliwość zmian ułożenia aparatów względem elewacji rozdzielnicy celem dopasowania tak urządzeń w rozdzielnicy żeby najlepiej umożliwiały obsługę serwisową jak i podejścia kablowe.
  • Możliwość wgrania i wstępnego sprawdzenia oprogramowania sterownika.
  • Sprawdzenia poprawności podłączeń sygnałów analogowych jak i cyfrowych
  • Sprawdzenie połączeń pomiędzy przekaźnikami, listwami odejściowymi itp.
  • Dodatkowej adresacji lub opisów na przewodach, aparatach tablicy synoptycznej
  • Wykonanie dodatkowych oznaczeń, tabliczek grawerowanych na elewacji szafy
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej np.AutoCad, GstarCad) z naniesionymi zmianami technicznymi czy opisowymi