Wyposażenie pomieszczeń i urządzeń w elementy dodatkowe

Przy pracach modernizacyjnych każdy zakład posiada służby BHP. Po za standardowymi elementami ochrony urządzeń stosujemy na życzenia Inwestora dodatkowe elementy w pomieszczeniach i na urządzeniach.

Na urządzeniach stosujemy dodatkowe czytelne opisy na życzenie klienta, obwodów odejściowych, instrukcji obsługi, czynności manewrowych. Oto kilka przykładów.

  • Tabliczki aluminiowe tłoczone na rozdzielnicach i na drzwiach do pomieszczeń
  • Elementy optyczne taśmy ostrzegawcze i anty poślizgowe przy przejściach oraz barierki
  • Elementy wyposażenia dodatkowego do rozdzielnic nN.Zdjęcia prezentują standardowe wyposażenie dodatkowe.

– sprzęt ochronny SN – buty,  drążki izolacyjne, rękawice, uziemiacze

– sprzęt zapasowy do rozdzielnicy – wyłącznik powietrzy, wkładki topikowe

– sprzęt p/poż, i instrukcje BHP

– rozdzielnica potrzeb własnych, zestaw gniazd remontowych

 

  • Na rozdzielnicy umieszczono klucz do rozdzielnicy jak i kłódki do blokowania wyłączników odpływowych.Na urządzeniach wykonujemy na życzenie klienta czytelne opisy jak również stosujemy karty opisowe zinstrukcją obsługi różnych czynności manewrowych.
  • Przykład rysunków synoptycznych oraz opisów obwodów
  • Przykład instrukcji ruchowych do wykonania czynności obsługi urządzeń i bezpieczeństwa pracy.