WYKONANIE UKŁADÓW POMIAROWYCH

Montaż szafek układów pomiarowych dla dostawców energii

W naszym zakładzie montujemy rozdzielnice pomiarowe jak i szafki pomiarowe według standardów przyjętych w zakładach energetycznych.

Szafki te są dopuszczone do instalacji pomiarowych u takich dostawców energii elektrycznej jak:

– innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

– PGE Dystrybucja S.A.

Szafki pomiarowe są montowane zarówno po stronie SN jak i nN, w zależności od przydzielonej taryfy dostawy energii.

Szafki wykonywane według specyfikacji SIWZ poszczególnych zakładów energetycznych w oparciu o takie min dokumenty jak; „Wymagania techniczne szafek stosowanych przy budowie systemów pomiarowych dla klientów”.

Oddzielnym rodzajem szafek pomiarowych są pomiary do systemów AMI jak również i Smart Grid.

AMI Advanced Metering Infrastructure – Zaawansowane Systemy pomiarowe, umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie

Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej

Są to układy pomiarowe dedykowane dla dostawców energii elektrycznej i montowane w infrastrukturze stacji PZO.

Przykłady wykonywanych układów pomiarowych:

Nasze projekty